Fareed Zakaria innrømmer selv at flere avsnitt i en kommentar han skrev i Time om våpenkontroll, var ren avskrift fra en artikkel i The New Yorker skrevet av Jill Lepore. «Jeg gjorde en forferdelig feil», skriver han i en beklagelse i Time. «Det er en alvorlig svikt, og det er fullt ut min egen skyld.»

Time har reagert ved å suspendere Zakaria i én måned, mens CNN har suspendert ham på ubestemt tid.

Zakaria er utdannet ved Yale og Harvard. Han har tidligere hatt redaktørstillinger i Foreign Affairs og Newsweek. Fareed Zakaria har også vært skribent i Bergens Tidende. Til venstre kan du lese noen av hans kommentarer.

Neewsweek-redaktør Fareed Zakaria.