- Dei lokale er under sterkt press

Sjefen for dei norske styrkane i Afghanistan seier det er «svært beklageleg» at ACTED må leggje ned mykje av arbeidet.