• DEMOKRATIET I AKSJON: For 87 år gamle Lula Lyles er det en fordel å kunne stemme tidlig her i Ohio, ved hjelp av døtrene Sharon Lyles (60) og Alice Burkes (53). Demokratene tror den omfattende forhåndsstemmingen er en fordel for Obama, blant annet fordi presidentens velgergrupper har større problemer med å komme seg til urnene valgdagen. FOTO: MARITA AAREKOL

Valget kan være avgjort på forhånd

Selve valgdagen i USA blir stadig mindre viktig, ettersom flere og flere amerikanere avgir sin stemme på forhånd.