— Det er svært farlig, og folk kan bli fanget av ilden der inne, sier Kurt Stenfeldt i politiet til avisen Jyllands-Posten.

— Jeg kan ikke si hvor mange kvadratmeter som brenner, men det er et rimelig stort område, sier beredskapssjef Marin Rønn Hansen i Lemvig i Midtjylland.

Klosterhede Plantage er Danmarks tredje største skogsområde og dekker et område på 6.400 hektar. Det er svært sommertørt i området, noe som gir frykt for at brannen kan spre seg.