Kronprins Haakon ble invitert med av sjefen for Forsvarets Operative Hovedkvarter. Fra fredag til søndag er han med KNM Fridtjof Nansen i farvannet rundt Seychellene.

Kronprinsen har selv utdanning fra Sjøforsvaret. Han skal overnatte to netter på fregatten og får innblikk i besetningens hverdag og hvordan de norske styrkene opererer. For å ivareta kronprinsens sikkerhet ble besøket holdt strengt hemmelig inntil det var i gang. Dessuten oppholder fregatten seg i farvannet rundt Seychellene der det ikke foreligger umiddelbare trusler.

Stor bedring

Hvert år går det om lag 20.000 skip gjennom havområdet ved Afrikas Horn, rundt tusen av disse er norske, og halvparten av disse fører norsk flagg. I et drøyt tiår har det vært et stort problem for skipsfarten at pirater border handelsskip og tar mannskap til fange i Adenbukta, langs kysten av Somalia og i Indiahavet. I 2009 startet NATO antipirataksjonen Operation Ocean Shield (OOS), og det siste året er pirataktiviteten sterkt redusert.

Mot hundrevis av angrep årene før, er det så langt i 2013 registrert 14 piratangrep i området, deriblant to kapringer, ifølge International Maritime Bureau (IMB). De to kaprede skipene ble tatt tilbake før piratene greide å føre dem til Somalia.

— Det har ikke vært gisseltakinger på over ett år, men det er fortsatt 50 personer som sitter i fangenskap. Fredag 11. oktober ble det rapportert om et kapringsforsøk og så et til forrige søndag. Dette viste seg å være samme gruppe. Flere militære fartøyer inngikk i letingen etter piratene. Combined Task Force 151, ved den australske fregatten HMAS Melbourne, fant piratene. De destruerte piratenes båter, våpen og utstyr, opplyser presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal til NTB.

Interessert kronprins

Det internasjonale arbeidet mot piratvirksomheten er organisert med mandat fra FNs sikkerhetsråd. Perioden 6. juni til 6. desember i år er første gang Norge har ledet innsatsen for NATO. Fra juni 2014 er det usikkert om sikringsarbeidet skal fortsette. Spørsmålet er hva som skjer hvis militæret trekker seg ut.

— Alle forutsetninger tilsier at dersom dette trykket forsvinner, eller at rederiene slakker på vaktholdet, vil vi kunne få en ny periode med økt piratvirksomhet, sier Gjesdal.

Han sier at piratvirksomheten ved Afrikas Horn er et symptom på en problemstilling som ligger dypere - på land i Somalia.

— En langsiktig og varig løsning på problemet ligger utenfor rekkevidden av de midler Norge og NATO rår over og krever et omfattende initiativ fra verdenssamfunnet.

I perioden 2009 til 2012 bidro Forsvaret med 220 millioner kroner, mens kostnaden ved å delta i NATOs stående marinestyrke i år er beregnet til 94 millioner kroner, med et tillegg på 60 millioner kroner for rollen som styrkesjef i OOS.