• LEDER ETTERFORSKNINGEN: Jørn Aabye forteller media at politiet ikke kan utelukke at den lille eksplosjonen på Hotel Jørgensen var et forsøk på terror. FOTO: HJORTH HENNING

Danskene frykter nye terrorforsøk

Tre steder i København ble mandag formiddag sperret av på grunn frykt for bomber.