Støre: - Fare for tilbakeslag

— Det kan ikke utelukkes at Norge handler på egen hånd hvis ikke EU-landene blir enige.