Nytt norsk Midtøsten-initiativ

Utenriksminister Jan Petersen har sendt ambassadør Kai Eide til Midtøsten og USA for å kartlegge mulighetene for at Norge fortsatt kan spille en rolle i fredsprosessen i Midtøsten.