Nordmenn skal granske terrorangrepet

USA har bedt om norsk hjelp til etterforskningen av terrorangrepet i New York, og Norge sender nå åstedsgranskere til USA.