Milliardsvindel mot irsk bank

Den irske banken Allied Irish Banks Plc, etterforsker milliardsvindel mot et av sine datterselskaper, den amerikanske Allfirst-banken.