Aids stanser folkeveksten i Zimbabwe

Folkeveksten i Zimbabwe vil stanse helt opp neste år fordi så mange dør av aidsrelaterte sykdommer. Minst to tusen dør hver uke.