Det striden står om

Stemmeregler i Ministerrådet: Spania og Polen vil beholde dagens regler, vedtatt i Nice i 2000.