Skammens skip og flagg

USA tapte kampen for åpenhet om hvem som eier skip, etter en storm av rederprotester i FN. USA mener den lukkede skipsnæringen gjør det vanskeligere å etterforske terrororganisasjoner. En rekke land, noen uten kystlinje, driver skipsregistre uten noe form for innsyn.