Britiske skattebetalere har i årevis sett at kostnadene har løpt løpsk, og den siste prognosen føyer seg inn i rekken av dårlige nyheter fra Sellafield. Den britiske riksrevisjonen fastslår nå at det vil koste minst 53 milliarder pund, eller rundt 600 milliarder kroner, å rydde det aldrende anlegget for store mengder med gammelt radioaktivt avfall.

Dermed har prisanslaget økt med rundt 55 milliarder kroner i løpet av det siste året.

— Det er svært bekymringsfullt at arbeidet med å rydde opp i Sellafield både blir forsinket og dyrere. Dess lengre tid arbeidet tar, jo lengre må vi leve med risikoen for at det skjer en ulykke eller utslipp av store mengder radioaktivitet som kan ramme Norge, sier atomfysiker Nils Bøhmer i miljøstiftelsen Bellona.

Mosegrodd

Det private selskapet som skulle stå for tidenes største atomopprydding fikk sparken av den britiske regjeringen i januar. Nuclear Management Partners, et konsortium av flere internasjonale selskaper, ble strippet for kontrakten som hadde en årlig verdi på rundt 20 milliarder pund, eller rundt 230 milliarder kroner. Energiminister Ed Davey fastslo at jobben var altfor «komplisert» å håndtere for et privat selskap.

Sellafield-anlegget har i fem tiår vært oppbevaringsområde for brukt brensel fra den britiske kjernekraftindustrien. Magasinet The Ecologist publiserte i fjor oppsiktsvekkende bilder som avslører at deler av anlegget er mosegrodd og i skrøpelig forfatning. Måker som bader i gamle, åpne bassenger smekkfulle av brenselsstaver er noe av det som ble dokumentert.

Internasjonale inspektører og organisasjoner har i årevis fryktet en alvorlig lekkasje av radioaktivt materiale fra anlegget, og bildene bidro ikke til å dempe frykten.

Norsk press

— De stadig økende kostnadene kan også gjøre at britiske myndigheter vil forsøke å gjennomføre tiltak som ikke er tilfredsstillende. Det er derfor viktig at Norge opprettholder det politiske presset mot Storbritannia for å unngå at oppryddingen ikke blir ytterligere forsinket, sier Bøhmer.

Fra norsk side er det gjentatte ganger uttrykt bekymring over 21 gamle tanker med høyaktivt, flytende radioaktivt avfall inne på området. Statens strålevern har tidligere tegnet et dystert fremtidsbilde for hva som kan skje hvis bare én prosent av innholdet i tankene lekker ut en dag når vinden blåser fra vest, i retning Norge. Nedfallet av Cesium-137 vil da bli syv ganger høyere enn etter Tsjernobyl. Vestlandet og Sørlandet vil bli aller hardest rammet, ifølge rapporten fra strålevernet.

Nytt kraftverk

Det har tidligere vært fremmet forslag om å lage et gigantisk underjordisk deponi for gammelt atomavfall i nærheten av Sellafield, men to av nabokommunene i Cumbria-regionen sa nei til prosjektet. Prosjektet er likevel ikke begravd av myndighetene som trenger en permanent løsning for å løse den tikkende miljøbomben.

Parallelt med nedbyggingen av Sellafield, vil britiske myndigheter reise et helt nytt kjernekraftverk like på utsiden av det gamle anlegget. Det planlagte Moorside-atomkraftverket skal stå ferdig 2024.