Da kan det også bli mulig å utvikle en vaksine mot type 1-diabetes, som skyldes mangel på stoffet insulin og er utbredt hos barn. Denne utgaven av sykdommen er svært vanlig i de nordiske landene, påpeker professor Åke Lundmark ved universitetet i Lund i Sverige.

Lundmark betegner utsiktene til en løsning på gåten om diabetes hos barn som «et grunnleggende gjennombrudd». Hvis den etterlengtede kunnskapen kommer på plass, kan utviklingen av en vaksine også gå raskt, mener han.

Målsettingen er nå å finne ut hvorfor barn utvikler såkalte autoantistoffer som angriper cellene som utvikler insulin.

— Vi kan bli i stand til å vaksinere mot viruset som kanskje framkaller disse antistoffene, sier Åke Lundmark.

Forskningen han viser til, pågår ved et laboratorium i Houston i den amerikanske delstaten Texas. Norge ligger øverst på statistikken over den globale utbredelsen av barnediabetes, og blant barna som rammes er det flere gutter enn jenter.