- Kan få varig fred om fem år

Det håpløse i situasjonen i Midtøsten kan tvinge frem varig fred innen fem år.