• (1/2)

Fant bortkommet sau i fjellet

Mens resten av saueflokken ble hentet hjem i september, har denne sauen overlevd den rekordkalde vinteren alene på Gulfjellet. Nå er det iverksatt aksjon for å få sauen ned.