Vaktselskap stormet av kidnappere

Rund 50 peroner skal være bortført fra et vaksselskap i Bagdad.