- Drep Hamas-lederne

Et stort flertall israelere ønsker at Israel skal drepe lederne for den palestinske Hamas-regjeringen, viser en meningsmåling som ble offentliggjort fredag.