Darfurs gutte-krigere

El-Sadig så sin far og bror siste gang for syv måneder siden. Da lå de døde på bakken etter et militsangrep. Nå har gutten meldt seg til Sudan Liberation Army.