Oversåg appell om barnefangar

USA held barn som fangar i Guantanamo-basen på Cuba. 14. mai ba Redd Barna statsminister Kjell Magne Bondevik ta opp forholdet i møte med president George W. Bush. Men Bondevik løfta ikkje ein finger.