Tett i tett med vindmølleprosjekt

Det blir tett mellom vindmøllene langs norskekysten dersom alle prosjekter som er innmeldt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal bygges ut.