Petersen: - Vanvittig debatt

Utenriksminister Jan Petersen (H) mener debatten i Norge om regjeringens posisjoner i WTOs landbruksforhandlinger har vært «helt vanvittig».Den avtroppende utenriksministeren er ikke nådig i sin karakteristikk av Senterpartiet etter de siste dagers bråk om regjeringens støtte til den såkalte G10-gruppen i WTOs landbruksforhandlinger. Petersen mener Sp har gitt inntrykk av at Norge ikke burde gjort noe som helst mens alle parter i forhandlingene har kommet med nye utspill denne uken.– Senterpartiets linje ville spilt oss helt ut over sidelinjen, sier Petersen.– Sp har bygd seg en fallhøyde som er helt ubegripelig, legger han til.