EU åpner for strengere alkoholpolitikk

EU-eksperter anbefaler å stramme inn på alkoholpolitik-ken. Reduserte innførselskvoter er for første gang på dagsorde-nen.