Svenske kvinner gjør mindre hjemme, mennene like lite

Husarbeidet i svenske hjem er blitt mer likt fordelt mellom kjønnene. Det skyldes ikke at mennene gjør mer i huset, det er kvinnene som gjør mindre, viser en undersøkelse fra Statistiska Centralbyrån i Stockholm.