Dødens venteværelse

Ved et tempel nord for Bangkok blir Thailands aidssyke etterlatt for å dø.