Vil kaste ut flere fanger

Justisministeren mener et hundretall utlendinger i norske fengsler kan utvises for soning i hjemlandet.