Statsrådar i utakt om laksetoll-faren

Medan Utanriksdepartementet og Jan Petersen er djupt uroa over faren for EU-toll på norsk laks, bagatelliserer Svein Ludvigsen og Fiskeridepartementet trugsmålet mot oppdrettsnæringa.