Maktkamp i Blair-regjeringen

Maktkampen i det britiske arbeiderparti, Labour, ble enda mer tilspisset i helgen.