• VENNER: Elever på skolen der seks av guttene i grotten går, ber for guttene etter at det ble kjent at alle er reddet ut i live. FOTO: SCANPIX

De siste dykkerne og legen hadde akkurat kommet seg ut da pumpene sviktet

Redningsmenn ved et av kammerne hørte rop lenger inne i grotten da vannet plutselig steg.