• TRANSPLANTASJONER: Japanske forskere ønsker transplantere stamceller fra mennesker over i mus. FOTO: SHUTTERSTOCK

Japanske forskere vil bruke menneskelige stamceller i dyreforsøk

Japanske forskere ønsker på sikt å lage bukspyttkjertler, nyrer og lever for mennesker ved å transplantere stamceller over i dyrefostre. Forsøk på mus har gitt lovende resultater.