Afghanistan-ekspertar på kollisjonskurs

Det er sterk strid mellom norske ekspertar om Taliban sin styrke i Afghanistan.