DDR-kultsted gjenoppstår i all sin glans

Den berømte Café Moskva i Øst-Berlin settes i stand igjen i sin gamle sosialistiske glans.