Anklager Bushfor klimakupp

President George W. Bush beskyldes for å undergrave FNs klimainnsats gjennom det pågående «verstingtoppmøtet» i Washington.