Fortsatt over fem millioner arbeidsløse tyskere

Tallet på arbeidsledige i Tyskland holdt seg over fem millioner i februar. Dårlig vintervær med lav virksomhet på arbeidsplasser utendørs bidro til den fortsatt høye arbeidsløsheten.