EU-land styrker forsvarssamarbeid

EU-landene styrker forsvarssamarbeidet og lanserer samtidig et nytt forsknings- og teknologiprogram der Norge er med.