Kolberg: Fortsatt streng innvandringspolitikk

Arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg konstaterer at høyresidens valgseier i Danmark vil bety en fortsatt streng innvandringspolitikk.