Flyktningmottak nær sammenbrudd

FNs sikkerhetsråd er dypt bekymret for de sivile som er igjen i krigssonen på Sri Lanka. Samtidig er mottaksapparatet for dem som har kommet seg ut, i ferd med å bryte sammen.