Kina forsvarer Burma-veto i FN

Kina mener et krav om at Burma må frigi alle sine politiske fanger vil true freden og stabiliteten i Asia. Derfor nedla Kina veto mot kravet i FNs sikkerhetsråd.