Klinikk løslater nyfødt baby

En indonesisk fødeklinikk har løslatt det nyfødte barnet de tok i pant etter at de lutfattige foreldrene ikke kunne betale for seg.