Kirkens Nødhjelp øker innsatsen i Kenya

Kirkens Nødhjelp har bevilget 250.000 kroner fra sitt katastrofefond for å gjøre en forsterket innsats i slumområdene rundt Nairobi i Kenya.