Høyesterett mot Bush

USAs høyesterett mener presidenten gikk ut over sin myndighet da han ga delstaten Texas ordre om å gjenoppta en sak mot en dødsdømt mexicaner.