Splittelse i EU om fornybar energi

EU-landene er enige om kuttene i CO2-utslipp, men ikke om hvor stor andelen av fornybar energi skal være.