Tar bølgen for Obama

Barack Obama vekker enorm begeistring hos norske politikere. Men forventningen om en ny politisk kurs for USA kan vise seg vanskelig å innfri.