Et lett terrormål

Da den første bomben gikk av midt i rushtiden klokken 08.49, var det trolig mer enn 300.000 passasjerer på togene - de fleste godt og vel 20 meter under bakken.