- Vi har opplevd det før

London har opplevd terror før. I 1940-årene sto Winston Churchill og londonerne imot Hitlers blitzkrig, på 70-, 80- og 90-tallet var det IRAs bomber. Som før - londonerne lar seg ikke knekke.