Hva gikk galt i Øst-Tyskland?

Milliarder av euro i overføringen og politisk vilje til tross: Noe har gått riv ruskende galt i Øst-Tyskland. Folkets sinne er vendt mot den rød-grønne regjeringen og kansler Gerhard Schröder. Dette klimaet har gitt det nykommunistiske PDS gode vekstvilkår, skriver Kent Olsen fra Berlin.