Nord-Irlands åpne sår<p/>

Fredag er det deadline i Nord-Irland. Innen da skal de stridende partene bli enige - ellers overtar London styringen.