EU fortsatt uenig om laks

Heller ikke i dag ble EUs safeguardkomité enig om tiltak for å begrense lakseimporten fra Norge. Men trolig vedtar Kommisjonen kvoter i neste uke.