Kampen mot dødsstraff

Etter europeisk oppfatning er dødsstraff for en forbrytelse begått i fredstid en overtredelse av menneskerettighetene. Det er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.